Cài đặt trạm máy bằng định hướng tọa độ
Đối với phương pháo cài đặt trạm máy bằng định hướng tọa độ này các bạn phải có tối thiểu 2 mốc có tọa độ sẵn
Bước vào công việc thì chúng ta đặt máy trên 1 mốc thật chuẩn, rồi sau đó từ màn hình cơ bản trên máy toàn đạc -> Menu -> Data Collect: chọn file


chọn file

Hiện tại trong máy đã có file sẵn rồi nên không cần vào Input để đặt file
Vào List để lôi file đó ra, còn nếu đã xuất hiện file rồi thì chọn Enter 

Từ màn hình Data Collect, chọn F1: Occ. Pt# Input để cài đặt điểm trạm máy ( ở đây điểm trạm máy là điểm số 1 có sẵn)

data collect

Còn không thì chọn F4: Ocnez -> F3: Nez để nhập tọa độ mới

tọa độ 1

Sau đó chọn F3 -> Rec để lưu -> F3:Yes -> F3: Yes

lưu tọa độ

Từ màn hình Data Collect -> F2: Backsight để cài đặt điểm định hướng
( Điểm định hướng của chúng ta là số 2 thì ta phải nhập số 2 bằng cách chọn F1 -> F1 -> F2 -> F4: Enter


tọa độ 2

Chúng ta quay máy về gương, gương đặt trên mốc ở điểm số 2 và căn gương thật chuẩn -> F3: Meas -> F3: Nez và chờ xử lý

meas xong

Như vậy chúng ta đã thiết lập xong trạm máy bằng cách định hướng qua 2 tọa độ
Từ màn hình Data Collect -> F3: FS/SS để đo ( bây giờ chúng ta có thể đo bất kì điểm nào, quay máy rồi ngắm về gương để đo) -> F4: All


đo
 
Trên đây là toàn bộ quy trình cài đặt trạm máy bằng định hướng tọa độ nhanh chóng và chuẩn xác nhất giúp những người lần đầu tiếp xúc với máy toàn đạc điện tử cũng có thể thao tác được. Để tiến hành đo những thông số phức tạp hơn trên máy toàn đạc, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ đo đạc chuyên nghiệp, giá rẻ của công ty Địa Long cung cấp. Hotline: 0988 932 779. Trân trọng!

Đối tác