Các hình ảnh về hoạt động của công ty ở Việt Nam(triển lãm nghành trắc địa)

Các hình ảnh về hoạt động của công ty ở Việt Nam(triển lãm nghành trắc địa)

Xác thực của Bộ tài nguyên và môi trường về sự cố sử lí dữ liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic office

Xác thực của Bộ tài nguyên và môi trường về sự cố sử lí dữ liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic office

Giới thiệu giải pháp công nghệ của tập đoàn South tại hội thảo “Hạ tầng hệ thống định vị toàn cầu”

Giới thiệu giải pháp công nghệ của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC ĐỊA LONG tại hội thảo “Hạ tầng hệ thống định vị toàn cầu”

Lắp thành công 6 trạm CORS tại Miền nam Việt Nam

 Lắp thành công trạm CORS tại Sài Gòn

Đối tác