Xác thực của Bộ tài nguyên và môi trường về sự cố sử lí dữ liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic office

Xác thực của Bộ tài nguyên và môi trường về sự cố sử lí dữ liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic office

 

 

 

 

Thông tin xác thực của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường về Sự cố xử lý số liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic Office (TGO)Xác thực của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường về Sự cố xử lý số liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic Office trimble geomatic office 300x217

Trong thời gian từ ngày 14 tháng 09 năm 2011 đến nay, nhiều đơn vị sử dụng công nghệ GPS tĩnh (Đo lưới khống chế trắc địa) ở Việt Nam đã gặp phải vấn đề không bình thường. Các máy thu tín hiệu vệ tinh GPS của nhiều hãng thực hiện thu tín hiệu vệ tinh ở thực địa nhưng không xử lý được số liệu đo cạnh trên các phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic Office (TGO).
Phòng Công Nghệ Và Thẩm Định – Cục Đo Đạc Và Bản Đồ Việt Nam đã liên hệ với hãng Trimble về vấn đề nêu trên. Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng đã xác nhận vấn đề này đang sảy ra và cũng đang tìm phương án giải quyết.

 Trong thời gian chưa có phương án xử lý, các đơn vị sử dụng công nghệ và phần mềm nêu trên nên thận trọng trong việc triển khai kế hoạch đo đạc lưới khống chế và liên hệ với các đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm để có được hướng dẫn xử lý tạm thời.

 

Đối tác