Máy toàn đạc Sokkia
Xem
Máy toàn đạc Sokkia CX 105C

define_rating: 3.0/5 (2 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 610

define_rating: 3.0/5 (29 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 510k

define_rating: 2.4/5 (32 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 500

define_rating: 2.7/5 (35 define_rating_total_vote)

Đối tác