Máy toàn đạc cũ topcon

Máy thủy bình được định nghĩa là một thiết bị trắc địa nhằm mục đích đo chênh cao, từ số đọc trên mia < thước đo độ cao>, người ta sẽ tính ra được độ cao điểm cần dẫn tuyến.

Máy thủy bình – máy đo độ cao theo tia ngắm nằm ngang và  phải song song với bề mặt của bọt thủy. Với độ chính xác thấp, các loại máy thủy bình chỉ được dùng trong các mục đích xây dựng công trình < có thể kể đến khu công nghiệp, đường dẫn nước, kênh mương…>. Sai số các loại máy thủy bình thông dụng thường đạt độ chính xác 1.5-2.0mm.

Xem
Máy toàn đạc Topcon GTS 102N

define_rating: 3.2/5 (12 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 255N

define_rating: 3.0/5 (23 define_rating_total_vote)

Đối tác