Máy toàn đạc cũ Sokkia
Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia CX 105C

define_rating: 2.2/5 (153 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 610

define_rating: 2.2/5 (146 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 510k

define_rating: 2.2/5 (146 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 500

define_rating: 2.3/5 (141 define_rating_total_vote)

Đối tác