Máy toàn đạc cũ Sokkia
Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 610

define_rating: 3.2/5 (23 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 510k

define_rating: 2.6/5 (26 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 500

define_rating: 3.0/5 (28 define_rating_total_vote)

Đối tác