Máy toàn đạc cũ Sokkia
Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia CX 105C

define_rating: 2.5/5 (93 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 610

define_rating: 2.3/5 (87 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 510k

define_rating: 2.4/5 (81 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 500

define_rating: 2.3/5 (82 define_rating_total_vote)

Đối tác