Máy toàn đạc cũ Sokkia
Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia CX 105C

define_rating: 2.5/5 (68 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 610

define_rating: 2.3/5 (65 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 510k

define_rating: 2.4/5 (59 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc cũ Sokkia Set 500

define_rating: 2.3/5 (60 define_rating_total_vote)

Đối tác