Giới thiệu giải pháp công nghệ của tập đoàn South tại hội thảo “Hạ tầng hệ thống định vị toàn cầu”

Giới thiệu giải pháp công nghệ của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC ĐỊA LONG tại hội thảo “Hạ tầng hệ thống định vị toàn cầu”

Lắp thành công 6 trạm CORS tại Miền nam Việt Nam

 Lắp thành công trạm CORS tại Sài Gòn

Đối tác