Máy toàn đạc điện tử là thiết bị như thế nào?

Thiết bị này là một loại máy trắc địa đa chức năng giải quyết nhiều bài toán như các bài toán về giao hội, hay các bài toán bố trí điểm theo các phương pháp như phương pháp tọa độ cực…Máy toàn đạc điện tử là sự kết hợp giữa máy kinh vĩ điện tử và khối đo xa kết nối hai phần này chính là phần mềm tiện ích được cài đặt trong máy. Dưới đây là sơ đồ khối của thiết bị này.

Đưa tọa độ điểm đo ra bản vẽ AutoCAD dưới dạng Text

Đưa tọa độ điểm đo ra bản vẽ AutoCAD dưới dạng Text

Các hình ảnh về hoạt động của công ty ở Việt Nam(triển lãm nghành trắc địa)

Các hình ảnh về hoạt động của công ty ở Việt Nam(triển lãm nghành trắc địa)

Xác thực của Bộ tài nguyên và môi trường về sự cố sử lí dữ liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic office

Xác thực của Bộ tài nguyên và môi trường về sự cố sử lí dữ liệu trên phần mềm GPSurvey 2.35, Trimble Geomatic office

Giới thiệu giải pháp công nghệ của tập đoàn South tại hội thảo “Hạ tầng hệ thống định vị toàn cầu”

Giới thiệu giải pháp công nghệ của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC ĐỊA LONG tại hội thảo “Hạ tầng hệ thống định vị toàn cầu”

Lắp thành công 6 trạm CORS tại Miền nam Việt Nam

 Lắp thành công trạm CORS tại Sài Gòn

Đối tác