Máy toàn đạc Sokkia
Xem
Máy toàn đạc Sokkia CX 105C

define_rating: 3.0/5 (4 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 610

define_rating: 3.0/5 (32 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 510k

define_rating: 2.6/5 (36 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 500

define_rating: 2.7/5 (37 define_rating_total_vote)

Đối tác