Máy toàn đạc Sokkia
Xem
Máy toàn đạc Sokkia CX 105C

define_rating: 2.1/5 (53 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 610

define_rating: 2.6/5 (71 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 510k

define_rating: 2.3/5 (79 define_rating_total_vote)

Xem
Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set- 500

define_rating: 2.4/5 (76 define_rating_total_vote)

Đối tác